ÁSZF

BÁV WEBÁRUHÁZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány u. 23-33., cg.: 01-10-041711; nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:10635892-4-41; pénzforgalmi szám: 11794008-20508744-00000000; képviseli: Mohl László vezérigazgató; kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés nyilvántartásba vételi száma: IV-1423/2015; Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság által kiadott engedély száma: OR 1032/62/2016.; a továbbiakban:Szolgáltató) és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő („Ügyfél”vagy „Vevő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél/Vevő a továbbiakban együttesen: Felek).

 

1. Bevezető rendelkezések, ÁSZF hatálya, tárgya

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott, Magyarországon belüli szállítási címre teljesített minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.bavekszer.hu weboldalon („Weboldal”) található elektronikus piactéren („Webáruház”) keresztül történik.

1.2 A Webáruházban történő vásárlást elsősorban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rend.”) szabályozza. A Korm. rend. alapján a Szolgáltatót terhelő tájékoztatási kötelezettségnek a Szolgáltató a jelen ÁSZF keretein belül, illetve a Weboldalon tesz eleget.

1.3 A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

1.4 A jelen ÁSZF nyelve a magyar nyelv. A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető, a mindenkor hatályos ÁSZF azonban folyamatosan elérhető a Weboldalon, illetve annak teljes tartalma bármikor letölthető és kinyomtatható.

1.5 A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.6 A Webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon regisztrált, vagy ennek hiányában a megrendelés elküldése során a teljesítéshez szükséges számlázási és szállítási adatok rögzítésre kerültek, valamint az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A jelen ÁSZF-ben külön kiemelten meghatározott egyes szabályok kizárólag a fogyasztó és a Szolgáltató között létrejött fogyasztói szerződések esetében alkalmazandók. E tekintetben fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy („Fogyasztó”).

1.7 A szerződés tárgya a Webáruházban található azon árucikkek (termékek) adásvétele, amelyeket az Ügyfél Webáruházban a kosárba helyezett, majd – az ÁSZF, az adatkezelési tájékoztató és a vételár elfogadásával – kifejezetten megrendelt.

1.8 A Szolgáltató részére tárhelyszolgáltatást és szerverszolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet:  Invitech Megoldások Zrt. (2040 Budaörs, Edison utca 4.)

 

2. Regisztráció

2.1 A Webáruházban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A regisztrált és bejelentkezett Ügyfél esetén az Ügyfél megtekintheti véglegesített, vagy esetlegesen félbehagyott legutóbbi rendeléseit, folytathatja előzőleg megkezdett rendelését vagy újat indíthat, továbbá szerkesztheti/módosíthatja a számlázási és szállítási adatait, vagy egyéb saját fiók adatot is a Weboldal jobb felső részében elérhető „Fiókom” menü alatt.

2.2 Regisztrálni a Weboldal jobb felső sarkában elérhető „Regisztráció” hivatkozás aktiválásával, illetve a regisztrációs adatok megadásával, beküldésével lehet. Regisztráció esetén az Ügyfél e-mail címének megadása kötelező. A regisztráció véglegesítéséhez egy checkbox kiválasztásával hozzá kell járulni az adatkezeléshez. A regisztráció megerősítéséről az informatikai rendszer visszaigazoló üzenetet küld az Ügyfél e-mail címére, amely tartalmazza az Ügyfél felhasználónevét valamint a saját fiók felületének hozzáférési linkjét.

 

3. Szerződéskötés folyamata

Az Ektv. 5. §-a alapján a Szolgáltató az elektronikus szerződéskötés folyamatáról az alábbi tájékoztatást nyújtja:

3.1 A Webáruházban közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak, annak célja mindössze a Szolgáltató termékkínálatáról való tájékoztatás az Ügyfelek részére. Az egyes árucikkek tulajdonságait, jellemzőit és árát az árucikkhez tartozó konkrét oldal tartalmazza. A Webáruházban feltüntetett adatok, készletinformációk tájékoztató jellegűek.

3.2 A Webáruházban a „Kezdőlap” felületről elérhető termékfajták különböző paraméterekkel rendelkeznek. Az egyes termékeket érintően feltüntetésre kerül az adott termék megnevezése, a termék fényképe, valamint a bruttó vételára. A termékről a bővebb információ az adott termék fényképére történő kattintással érhető el. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A megvásárolni kívánt terméket a kosárba helyezéssel („Kosárba rakom”) szükséges rögzíteni, valamint megjelölni a „Kosárba rakom” gomb felett található mennyiséget jelölő ablakban, a darabszám manuális (kézzel történő) beírásával vagy a függőlegesen elhelyezett két nyíl jelölésre kattintva a vásárolni kívánt termék darabszámát. A Weboldal jobb felső részében található kosár ikonra kattintva bármikor megtekinthetőek a már kosárba helyezett termékek, illetve lehetséges a kosár tartalmának a módosítása is. A kosár menüpontból a Főoldal a menüpontra kattintva folytatható a Webáruházban való böngészés, vásárlás. Amennyiben az Ügyfél regisztráció nélkül kíván a Webáruházban vásárolni, abban az esetben a vásárlás befejezéséhez meg kell adnia számlázási és szállítási adatokat, majd a megrendelés elküldése a gombra kattintással véglegesíthető. A megjelenő felületen egy checkbox kiválasztásával (kipipálásával) kell nyilatkozni arról, hogy a Vevő elfogadja a jelen ÁSZF-et, az adatkezelési tájékoztatót és tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. A hozzájáruló nyilatkozattételt követően, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva lehetséges a megrendelés elküldése.

3.3 A megrendelés megérkezését követően a Szolgáltató legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mailt küld a Vevőnek, amely megerősíti, hogy a Szolgáltató megkapta a megrendelést a feltüntetett paraméterekkel. Az automatikus e-mail nem jelenti egyben a megrendelés elfogadását; ezen e-mail mindössze a megrendelés megérkezéséről szóló tájékoztatásul szolgál. Az automatikus e-mail 48 órán belül való megérkezésének az elmaradása esetén a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Vevő köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, az abban foglaltakat részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Vevőt terheli. Amennyiben az automatikus visszaigazoló e-mailben hibás adatok kerülnek feltüntetésre, abban az esetben a Vevő azt 1 napon belül köteles jelezni a Szolgáltató felé, a nem kívánt, illetve más paraméterekkel kívánt rendelés teljesítésének elkerülése érdekében.

3.4 Amennyiben a Webáruházban a Szolgáltató gondos és körültekintő eljárása ellenére tévesen rögzített ár kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles az adott terméket a tévesen rögzített áron értékesíteni még abban az esetben sem, ha az Ügyfél a megrendelését a téves áron küldte meg a Szolgáltatónak, feltéve, hogy a Szolgáltató a megrendelést még nem igazolta vissza. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását megelőzően értesíti a Vevőt a hibás áron történő megrendeléséről, és ajánlatot tesz a valós áron történő szerződéskötésre. A szerződés abban az esetben jön létre a felek között, ha a Vevő a Szolgáltató ajánlatát a valós árral elfogadja.

3.5 A Szolgáltató a megrendelést külön e-mail útján fogadja el, amely e-mailben a megrendelést követő 3 munkanapon belül a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelt termék a megrendelt mennyiségben rendelkezésre áll-e. Ezen e-mail Ügyfél részére való megküldése jelenti a felek közötti szerződés létrejöttét.

3.6 Amennyiben az Ügyfél több terméket is a „Kosárba” helyezett, amely termékek mindegyike nem áll rendelkezésre, az erről szóló tájékoztatást követően az Ügyfél 1 napon belül dönthet úgy, hogy a megrendelésétől – a nem teljes körű teljesítésre tekintettel – minden jogkövetkezmény nélkül eláll.

3.7 Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, abban az esetben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a termék megrendelését ne fogadja el, így a Felek között a szerződés nem jön létre, amely tényről a Vevő e-mailben értesítést kap.

3.8 A megrendelés, illetve annak a visszaigazolása, elfogadása akkor tekinthető a másik félhez megérkezettnek, amikor az az adott fél számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli a Szolgáltatót felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás, vagy a megrendelés elfogadása azért nem érkezik meg a Vevőhöz, mert a Vevő hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt az számára nem hozzáférhető.

 

4. Vételár és egyéb költségek megfizetése

4.1 Az árucikkek mellett feltüntetett ár a termék vételára, amely – amennyiben ez értelmezhető – minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót is. A megrendelt termék vételára nem változik meg a megrendelés leadása és a szerződés teljesítése (a termék szállítása) közötti időszakban. A vételár tartalmaz minden, a szerződés tárgyát képező árucikkekhez tartozó adót és más közterhet, valamint a csomagolás költségét, nem tartalmazza ugyanakkor a vételár a szállítás költségét, a vételár megfizetéséhez kapcsolódó banki költségeket, azonban a hivatkozott kivételek egyetlen esetben sem a Szolgáltatónak fizetendő költségeket jelentenek.

4.2 A termék átvételekor a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad. A számlakészítés során átadott adatokat a Szolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, az archiválásra és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig megőrzésre kerül.

4.3 A vételár és az egyéb költségek megfizetésére banki átutalással, avagy a futárszolgálatnál készpénzzel, vagy bankkártyás fizetéssel kerülhet sor. Az Ügyfél banki átutalás választása esetén a Szerződés létrejöttét – a 3.5 pont rendelkezéseinek a figyelembe vételével – követő 5 napon belül köteles a vételárat és a szállítási költséget megfizetni. Amennyiben az Ügyfél a fizetési kötelezettségének határidőben, illetve utánvétes fizetés esetén a futárnál nem tesz eleget, a Szolgáltat jogosult a szerződéstől elektronikus úton küldött levél útján elállni. Az értékesítésről készült számla a termékhez csomagolva, a termék kiszállításával vagy átvételével együtt kerül átadásával a Vevő részére.

 

5. A termék kiszállítása, átvétele

5.1 A termék kiszállítása Magyarország területére történik munkanapokon, 8.00-18.00 között. A terméket a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat (Magyar Posta Zrt., vagy Fedex) a szerződéskötéstől, illetve banki átutalással történő fizetés esetén a vételár megfizetésétől számított 4 munkanapon belül házhoz szállítja Budapesten és vidéken egyaránt. A szállítás díját a vételárral együtt a Vevő a Szolgáltatónak fizeti meg, a megrendelés elküldésekor megadottak szerint (a szállítás díja a megrendelésen külön soron kerül feltüntetésre). A kiszállítás Vevőnek felróható meghiúsulása miatti újraküldés költségei minden esetben a Vevőt terhelik. A Szolgáltató által megbízott futár a megrendelt termék kiszállítását egy alkalommal kísérli meg újra, amely kézbesítés sikertelensége esetén a futár a kézbesítendő csomagot 5 munkanapra a legközelebbi postán helyezi el. Amennyiben a Vevő nem veszi át a megrendelt terméket, a Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni.

5.2 A termék(ek)nek a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló elektronikus, terminálon történő aláírásával a termék(ek) mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik. A terminál aláírásával a Vevő elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak, a csomag tartalma nem hiányos, a csomag, a termék szemrevételezés alapján nem sérült. A megrendelt termék tulajdonjoga a termék kifizetésével és átvételével száll át a Vevőre.

5.3 Amennyiben a kiszállításkor az Ügyfél sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, avagy a csomag tartalma nem egyezik meg az általa leadott rendelésben foglaltakkal, az Ügyfél és a futárszolgálat jegyzőkönyvet vesz. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

6. Szavatosság

6.1 A Vevő hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

6.2 Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltató felé. Amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül, abban az esetben a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hiba késedelem nélkül közöltnek minősül. Fogyasztóval megkötött szerződés esetén új termék értékesítésekor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl, használt termék esetén pedig a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési időn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. Nem Fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén a kellékszavatossági igény egy év alatt évül el.

6.3 Az Ügyfél a szavatossági jogok érvényesítése körében – a választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, abban az esetben az Ügyfél igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt az elállás nem alkalmazható. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban viselni köteles, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

6.4 Amennyiben az Ügyfél Fogyasztónak minősül, abban az esetben a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint az, hogy az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Vevő köteles bizonyítani, hogy a vásárolt termékben felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

7. Termékszavatosság

7.1 A termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél– választása szerint – érvényesítheti a kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényét. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.2 Termékszavatossági igényt az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a termékszavatossági igény érvényesítésére vonatkozó jogosultság megszűnik. Termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját az Ügyfél köteles bizonyítani.

7.3 Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

(a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

(b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

(c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7.4 Termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

8. Jótállás

8.1 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelete szerint az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített órákra és ékszerekre a fogyasztót egy éves jótállás illeti meg. A jótállás kezdő időpontja a termék Vevőnek történő átadásának a napja. A termékhez a Szolgáltató mellékeli – a jótállás kezdő időpontjának, azaz a termék átvételi napjának a kivételével – az előre kitöltött jótállási jegyet, amelyre az átadáskor a futárszolgálat a termék átvételének a napját rögzíti.

8.2 Nem illeti meg az Ügyfelet a jótállási jog érvényesítése, ha a hiba oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel (rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, stb.).

8.3 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő által érvényesíthető igények megegyeznek a kellékszavatosság esetén gyakorolható igényekkel.

8.4 Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

8.5 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyebekben azonban a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a 6. és a 7. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.6 A 10.000,- Ft vételár feletti termékek esetében a jótállási feltételekről bővebben tájékoztatást a termékhez mellékelt dokumentumok tartalmaznak.

 

9. Elállási jog

Az ÁSZF jelen pontjának rendelkezései kizárólag a jelen ÁSZF 1.6 pontja szerint meghatározott Fogyasztó és a BÁV között létrejött fogyasztási szerződés esetén alkalmazandók!

9.1 A fogyasztónak minősülő Vevő („Fogyasztó”) jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

(a) a terméknek,

(b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

(c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

(d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatás

átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül („Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni azzal, hogy a Fogyasztót az elállási jog a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is megilleti. A termék átvételétől számított 14 napos határidő jogvesztő határidő.

9.2 Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási jogával, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 10. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az Elállási Időszak alatt. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja

(a) a Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozat minta felhasználásával, kiegészítve a Vevő bankszámlaszámával vagy

(b) az elállásra irányuló egyértelmű nyilatkozat útján.

A jog gyakorlását határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amennyiben a Fogyasztó a nyilatkozatát az Elállási Időszak alatt (akár a 14. napon), avagy a szerződéskötés és a termék átvétele közötti időszakban megküldte a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a jog gyakorlására ezen szabályok betartásával került sor.

9.3 Amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF 9. pontjában foglaltak szerint eláll a szerződéstől, abban az esetben köteles az elállással érintett termék(ek)et haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni (1052 Budapest, Bécsi utca 1.).A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt megküldi. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó köteles viselni; a Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

9.4 Amennyiben a Fogyasztó a jelen ÁSZF 9. pontja szerint eláll a szerződéstől, a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a banki átutalással fizeti vissza azzal, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató részére; a kettő közül a korábbi időpontot kell mérvadónak tekinteni.

9.5 A Szolgáltató a visszaküldött terméket jogosult bevizsgáltatni és a vételárat csak a bevizsgálást követően visszautalni a Vevő részére, amennyiben a termékazonosság, és a műszaki megfelelőség megállapításra került. Bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára, illetve az elállási nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra kerül visszautalásra Vevőnek visszajáró pénzösszeg, készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

9.6 A Fogyasztó kizárólag a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

 

10. Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igény az alábbi elérhetőségek valamelyikének igénybevételével érvényesíthető:

(a) e-mail: bavekszer@bav.hu

(b) telefonszám:06-20-555-0558

(c) postacím:1093 Budapest, Csarnok tér 3.

(d) üzlet címe:1052 Budapest, Bécsi utca 3.

 

11. Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek

11.1 A termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásokat az Ügyfél írásban terjesztheti elő, az alábbi módok valamelyikén:

(a) a Szolgáltató postacímére (1093 Budapest, Csarnok tér 3.) küldött levélben,

(b) a Szolgáltató +36-1/325-2721 fax számára küldött levélben,

(c) a Szolgáltató telephelyén (1052 Budapest Bécsi utca 3.) nyitvatartási időben a Szolgáltató alkalmazottja részére leadott levélben,

(d) a Szolgáltató részére küldött e-mailben (panasz@bav.hu).

A panaszkezelési eljárásra egyebekben a Szolgáltató elfogadott panaszkezelési szabályzata irányadó (www.bav.hu)

11.2 A Szolgáltató az Ügyfelek részéről érkező panaszokat kivizsgálja és 30 napon belül a panaszra érdemi választ küld az Ügyfél részére. A panasz elutasítása esetén a válaszban a Szolgáltató az elutasítás indokát is megjelöli.

11.3 A Szolgáltató tevékenységével összefüggő panasz esetén az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

(a) Budapesti Békéltető Testülethez (székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, telefonszám: +36-1/488-2131) fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése esetén (A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.);

(b) területileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez az üzlet nyitvatartási idejével, a kereskedelmi engedéllyel és a vásárlók könyvével kapcsolatos panaszok esetén;

(c) Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfém Hitelesítési Főosztályának Nemesfém Nyilvántartási, Ellenőrzési és Vizsgálati Osztályához (cím: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3., telefonszám: +36-1/313-0020, email: nnyevo@bfkh.gov.hu) a nemesfémek kereskedelmi tevékenységével, a fémjelzéssel kapcsolatos rendelkezések és a pénzmosási előírások megsértése esetén;

(d) Gazdasági Versenyhivatalhoz (cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5., telefon: +36-1/472-8851, e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu, levelezési cím: 1391 Budapest, Pf. 62., Pf.: 211.) a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozó jogsértés esetén;

(e) területileg illetékes járási hivatalok fogyasztóvédelmi osztályához fogyasztóvédelmi tárgyú panaszok esetén;

(f) bírósághoz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén.

 

12. A felelősség korlátozása

12.1 A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

(a) olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató Webáruház oldalra, és ott megrendelést adjon le,

(b) a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibából bekövetkező meghibásodásért, adatvesztésért, vagy az internet csatlakozás hibája vagy megszakadása miatti károkért.

12.2 A Webshopban található termékek egyediségére tekintettel az egyes termékek tulajdonságai a termékleírásban foglaltaktól kisebb, funkcionalitást és vizualitást nem érintő mértékben eltérhetnek. Ilyen kisebb eltérés esetén a Szolgáltató a hibás teljesítésért való felelősséget kizárja.

12.3 Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kizárólag a tipikus, előre látható és ténylegesen bekövetkezett károkért vállal felelősséget. A Szolgáltató részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésének minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

12.4 A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma a Vevő által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

12.5 Amennyiben a Weboldal más szolgáltatók oldalaira mutató linket tartalmaz, abban az esetben Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

12.6 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendszer használatából eredő károkért. A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen kivételével.

 

13. Adatvédelem

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató adatvédelmi szabályzata az irányadó, amely a www.bav.hu/cegismerteto oldalon érhető el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait a kiszállítás teljesítése érdekében az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint továbbítja a Magyar Posta Zrt. és a FEDEX futárszolgálat részére.

 

14. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

 

Budapest, 2018. november 6.